Za co odpowiedzialny jest kierownik projektu? U nas się tego dowiesz!

W każdym projekcie bierze udział kierownik. Przeważnie jest on specjalistą z dziedziny zarządzania, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jest on odpowiedzialny za budowę zespołu, który będzie realizować zadanie. Ma kluczowy wpływ na projekt, od jego powstania, przez realizację aż po efekt i skutki. Będąc liderem grupy, ma za zadanie kontrolować i utrzymywać założenia dotyczące harmonogramu, budżetu, komunikacji czy posiadanych zasobów. Dobry kierownik projektu wyróżnia się charyzmą i wysokim stopniem odpowiedzialności.

Zadania kierownika

Zadaniami kierownika, które wynikają z jego roli są m.in. monitoring otoczenia, czyli jak najszybsze wykrywanie możliwości i zagrożeń dla projektu i przekształcanie niebezpieczeństw w okazje. Dobry kierownik jest inspiracją, eksponując swoje pozytywne cechy charakteru i wyzwalają w podwładnych chęć do pracy i wykazywania inicjatywy. Jest także twórcą misji, dzięki której tak grupa, jak i cała firma może zostać przebudowana dzięki dobremu długofalowemu myśleniu. PM (Project Manager) imponuje szybkością działania. Jest zdecydowany na podjęcie danego kroku, ponieważ instynktowna reakcja, mimo że może przynieść błędy może być efektywniejsza niż dokładna, wolna analiza. Przeważnie koszty spóźnionego działania są wyższe od rzadkich pomyłek.

Kierownik znajduje swoje miejsce na każdym etapie trwania projektu. I tak, w fazie planowania, jego najważniejszymi zadaniami są zdefiniowanie celu projektu a także oszacowanie ryzyka, opracowanie harmonogramu i budżetu prac. Tworzenie zespołu projektowego, wymaga od PM przeanalizowania zasobów ludzkich, motywacja i koordynacja powstałego zespołu, przeprowadzania szkoleń czy opracowania strategii komunikacji.

Skuteczna kontrola polega na sprawdzaniu zgodności projektu z harmonogramem, wyznaczaniu zadań podwładnym, kontrola jakości i zarządzanie kosztami projektu. To kierownik projektu jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z wykonania projektu, musi się z niego rozliczyć i opracować całą dokumentację.

Zakres odpowiedzialności

Główną rolą kierownika projektu jest dostarczenie założonego produktu, który jest obwarowany terminem, budżetem, specyfikacją techniczną i założonym zyskiem. Pozostałymi zadaniami mogą być m.in. wybór zespołu projektowego, kontrola stanu prac, kontaktowanie się z grupą i interesariuszami. Również na jego barkach spoczywa wykrywanie problemów i podejmowanie związanych z nimi decyzji. Prowadzi także negocjacje z zainteresowanymi stronami, dostarczającymi odpowiednie materiały potrzebne do wykonania zadania bądź z jego przełożonymi. Jednak te zadania zależą od stopnia doświadczenia kierownika i złożoności zadania. To on ponosi odpowiedzialność za koordynację działań.

Kompetencje

Kierownik projektu powinien charakteryzować się dostatecznie szeroką wiedzą, aby w danym temacie mógł szybko reagować. Wykazuje on umiejętności techniczne, społeczne i koncepcyjne. Odnajduje się on równie dobrze w pracy manualnej, komunikacji z grupą oraz z łatwością obejmuje działania, które odbywają się w miejscach jego zainteresowania. Tak więc, rola PM powinna przypadać osobie, która spełnia wszystkie wymagania.

Więcej informacji znajdziecie na: https://leadership-center.pl/2019/12/kim-jest-kierownik-projektu/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here