Jak zostać pracownikiem ochrony

Ochroniarz to zawód, który w dzisiejszych czasach cieszy się ogromną popularnością. Wydawać by się mogło, iż zdominowany jest on w głównej mierze przez mężczyzn, to w dużym stopniu wybierają go również kobiety. Kluczowym zadaniem ochroniarza jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach użyteczności publicznej oraz ochrona mienia. Do podjęcia tej profesji konieczne jest nabycie odpowiednich umiejętności, wypracowanie pewnych cech charakteru oraz w niektórych przypadkach również wykształcenie, w tym odpowiednie licencje. Jak zatem zostać pracownikiem ochrony? Co jest konieczne do uzyskania tytułu ochroniarza? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Czym zajmuje się pracownik ochrony?

Nie ulega wątpliwości, iż zawód ochroniarza jest bardzo wymagający. Wiąże się z nim wiele obowiązków, które musi on wykonać z należytą starannością, dlatego tylko nieliczni odnajdują się w tej profesji. Warto przy tym zaznaczyć, że praca ochroniarza może być wykonywana ze stosowną licencją lub bez. Pracownik ochrony fizycznej, czyli ochroniarz bez licencji zobowiązany jest do zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach handlowych, na osiedlach mieszkaniowych, parkingach, składach towarów, działkach oraz w innych miejscach, w których konieczne jest zabezpieczenie przed wtargnięciem niepożądanych osób.

Do kompetencji pracownika ochrony fizycznej należy również zapobieganie kradzieżom, włamaniom bądź awariom, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Zakres obowiązków pracowników ochrony obejmuje również obserwację miejsc użyteczności publicznej. Obszar może być strzeżony przez ochroniarza pieszo lub za pomocą kamer. Technika ochrony fizycznej wiąże się również z wykorzystaniem elektronicznych sprzętów, co dodatkowo przeciwdziała naruszeniu bezpieczeństwa.

Bezsprzecznie, kwalifikowany ochroniarz ma znacznie więcej możliwości zatrudnienia. Jednak, aby otrzymać licencję konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu. Obowiązkowe jest również posiadanie zaświadczenia o niekaralności oraz przedstawienie pozytywnego orzeczenia lekarskiego zezwalające na wykonywanie zawodu ochroniarza. Wówczas taka osoba może zostać wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Licencje wydawane są przez Wojewódzkiego Komendanta Policji. 

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, kwalifikowani ochroniarze mogą działać na rzecz osób prywatnych oraz urzędników państwowych. Dodatkowo są uprawnieni do posiadania broni palnej. Warto podkreślić, że ochroniarze z doświadczeniem mogą starać się o pracę jako konwojent. Profesja ta polega na przewożeniu dużych sum pieniężnych, co jest niewątpliwie związane z pewnym ryzykiem zawodowym, dlatego aby zostać konwojentem należy spełniać konkretne wymagania.

ochroniarz

Kto może zostać ochroniarzem?

Dobrego ochroniarza powinny charakteryzować cechy takie jak: zdolność logicznego myślenia, dyscyplina oraz odporność na stres i nerwowe sytuacje. Silna psychika i brak podatności na emocje z pewnością przydadzą się w pracy ochroniarza. Ponadto, osoba wykonująca ten zawód powinna być uczciwa, rzetelna, odważna i odpowiedzialna. Profesjonalny ochroniarz często ma świadomość narażenia własnego życia dla dobra innych. Nie bez znaczenia jest również spostrzegawczość, sprawność fizyczna i podstawowa wiedza z zakresu prawa. 

Pracownik ochrony fizycznej musi jak najszybciej przeanalizować kryzysową sytuację a następnie podjąć odpowiednie działanie, aby zapobiec zagrożeniom. Dlatego ważne, by odznaczał się on niezawodnym refleksem. Taka osoba powinna również nieustannie dbać o swoją kondycję fizyczną. Oprócz tego, każdy ochroniarz powinien wzbudzać zaufanie wśród potencjalnych klientów. Tego typu praca w większości przypadków zmusza do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Podstawą jest zatem okazywanie szacunku oraz wysoka kultura osobista. Należy również dodać, iż praca ta wykonywana jest o różnych porach, dlatego od ochroniarza wymaga się dyspozycyjności. Osoba, która jest niezdecydowana, ma problemy z opanowaniem czy dyscypliną niestety nie sprawdzi się w zawodzie ochroniarza.

Jak zostać pracownikiem ochrony osób i mienia?

Jak już zostało wspomniane, ochroniarzem może zostać zarówno osoba, która nie posiada odpowiednich kursów i licencji, jak również profesjonalnie wykwalifikowani pracownicy. Warunkiem jest ukończenie 21 roku życia i pełna zdolność do czynności prawnych. Aby uzyskać tytuł ochroniarza możemy zdecydować się na studia policealne. W trakcie edukacji uczeń nabywa wiedzę z zakresu prawa i administracji które są niezbędne do wykonywania pracy ochroniarza. 

Podczas zajęć zostaje również ćwiczona sprawność fizyczna. Dzięki studiom policealnym otrzymamy II stopień licencji pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Dodatkowo, po szkole policealnej uczeń ma możliwość podjęcia stażu, który bezpośrednio przygotuje go do pracy ochroniarza. Studia policealne kończą się egzaminem przed PKE oraz przedstawicielami wojewódzkiej policji.

Inną ścieżką w systemie szkolnym jest wybór studiów wyższych w kierunku administracji i bezpieczeństwa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, co umożliwia dalszy rozwój i zdobycie wymarzonego wykształcenia. Absolwent może podjąć pracę w policji, sądzie, firmie detektywistycznej oraz wszelkich organach mających na celu nadzór bezpieczeństwa.

Aby zostać pracownikiem ochrony możemy również podjąć kurs. Zwykle trwa on kilka miesięcy i w doskonały sposób przygotowuje do pracy ochroniarza. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu. Mowa tu przede wszystkim o znajomości prawa dotyczącego zasad bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Ponadto, interesanci są szkoleni z zakresu strzeleckiego, samoobrony oraz technik interwencyjnych. Po ukończeniu kursu przyszli ochroniarze mogą ubiegać się o nadanie licencji I lub II stopnia (I stopnia dla osób z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym, zaś II z wykształceniem średnim). Warto nadmienić, że kursy ochroniarskie organizowane są przez rzetelne firmy. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz tutaj: https://wsbio.waw.pl/kurs-ochrony/.

Jak zdobyć licencję pracownika ochrony fizycznej?

Aby ubiegać się o licencję pracownika ochrony warunkiem jest ukończenie 21 roku życia oraz obywatelstwo polskie (bądź innego państwa, które należy do Unii Europejskiej). Ponadto, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników nie powinna być karana. Dobrze, gdy posiada nienaganną opinię oraz podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa. 

Chcąc otrzymać licencję konieczny jest wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dodatkowo należy dołączyć orzeczenie o niekaralności. Aby złożyć wniosek trzeba najpierw uiścić opłatę skarbową. Dokument składa się w komendach wojewódzkich policji. Następnie instytucja oceni wniosek, sprawdzając czy ubiegający się o licencję spełnia wszystkie wymagania. Oprócz tego komenda policji może zwrócić się o wydanie opinii przez komendanta w pobliżu miejsca zamieszkania interesanta. Opinię wydaje również sąd. Na wiadomość o wydaniu licencji zazwyczaj czeka się zazwyczaj do 2 tygodni. Jeśli osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nie jest karana, następuje wpis na listę przez komendanta wojewódzkiego policji.

ochroniarz z bronią

Gdzie szukać zatrudnienia?

W zależności od predyspozycji zawodowych o zatrudnienie jako pracownik ochrony możemy ubiegać się na różnych szczeblach. Najczęściej ochroniarze zatrudnienie znajdują w placówkach handlowych, bankach, parkingach, parkach, strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, miejscach pracy,  szkołach oraz wielu innych placówkach. Co więcej, ochroniarz może być podporządkowany jednej osobie. Jego głównym zadaniem jest ochrona życia oraz mienia klienta. 

Ochroniarze mogą także rozpocząć pracę w sektorze administracyjnym, służbie celnej, straży miejskiej czy policji obejmując tam samodzielne stanowiska. Pracownicy ochrony z wieloletnim stażem mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę jako konwojent. Jednak do tego konieczny jest 5-7 letni staż w zawodzie, ponieważ praca konwojenta ma związek z dużym ryzykiem zawodowym. Polega ona głównie na przewożeniu dużych kwot pieniężnych, broni i amunicji. Wielu wykwalifikowanych ochroniarzy decyduje się na założenie własnych działalności, gdzie może prowadzić różnego rodzaju szkolenia z sztuk walki czy samoobrony.

Ile zarabia ochroniarz?

Wynagrodzenie pracowników ochrony zależy w głównej mierze od charakteru pracy, jaki wykonują. Nie da się ukryć, iż ochroniarze bez licencji zarabiają zwykle najniższą krajową. Oczywiście, praca ochroniarza otwiera sporo możliwości i w każdej chwili można podnieść swoje kwalifikacje, zwiększając tym samym szansę na większe zarobki. Średnio pracownicy zarabiają ponad 2 tysiące złotych, natomiast osoby na wysokich stanowiskach nawet 3 tysiące złotych. Najwięcej zarabiają ochroniarze pracujący na portierniach, gdzie muszą wykonywać swoją pracę niejednokrotnie przez całą dobę. Warto również zaznaczyć, że wiele firm oferuje dodatkowe benefity w postaci darmowej opieki medycznej czy karnetów na wydarzenia kulturowe.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, iż praca jako ochroniarz jest wbrew pozorom bardzo wymagająca i niejednokrotnie trudna. Oczywiście, sporo zależy od typu wykonywanej pracy. Niemniej jednak bardzo często ma ona związek z narażeniem własnego zdrowia i życia dla zapewnienia bezpieczeństwa ogółu. Profesjonalny ochroniarz powinien być przede wszystkim zdyscyplinowany, odważny oraz odporny na sytuacje kryzysowe. Aby zostać ochroniarzem możemy zdecydować się na system szkolny, czyli udanie się na studia (policealne lub wyższe) lub podjęcie kilkumiesięcznego kursu. Odpowiednie przygotowanie z pewnością umożliwi nam spełnianie się w zawodzie!

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here