pracownicy

Staż pracy, w ogólnym ujęciu rzecz ujmując to całkowity okres wszelkiego dotychczasowego zatrudnienia na różnego rodzaju umowach, w organizacjach prywatnych lub państwowych.
Staż pracy stanowi dotychczas zgromadzone indywidualnie doświadczenie zawodowe, które może być ściśle związane z wykonywaniem różnego rodzaju prac.

Indywidualnie uzbierany przez daną osobę angaż w ramach różnego rodzaju prac, składa się na ogólną definicję pojęcia stażu pracy.
Staż możliwy jest już do wyrabiania począwszy od wieku kilkunastu lat (przykładowo proste czynności budowlane bez wymagań od pracodawcy większych umiejętności – w przypadku mężczyzn, czy praca w salonie fryzjerskim, bądź stylistycznym – w przypadku kobiet) do końca życia zawodowego.

Staż pracy co to jest

Kodeks pracy nie definiuje jednoznacznie stażu pracy, jednak główna definicja mówi o tym że jest to okres pracy uwzględniający wszelakie możliwe odbyte angaże z różnych placówek. Staż pracy w zależności od miejsca pracy może być związany z wykonywaniem określonych zadań, na konkretnym stanowisku, przez określony czas i w określonych warunkach.

Mnogość zadań wykonywanych na podejmowanych stanowiskach może świadczyć o znacznym polepszeniu jakości stażu pracy konkretnej osoby nad innymi ludźmi. Z uwagi na konieczność budowania swojego „drzewa rozwoju zawodowego” staż poszczególnych osób znacząco różni się od siebie.

Bezpośredni wpływ na to, że jedna osoba wykazuje bardziej reprezentatywny staż pracy ma to jakie szkoły bądź uczelnie taka osoba ukończyła oraz to czy w trakcie podejmowania nauki, odbywała praktyki i prace ściśle związane z wykonywaniem potencjalnego przyszłego zawodu.
Staż pracy każdej osoby jest ściśle uwarunkowany od wyboru początkowej drogi naukowej oraz kolejno od pozyskiwania miejsc praktyk, celem rozbudowy doświadczenia w ramach własnego życia zawodowego.

Do stażu pracy, wlicza się tak naprawdę wyłącznie okres w jakim jesteśmy w stosunku pracy w danym organem (umowa o pracę) wszelkie umowy zlecenie itp nie są wliczane do naszego stażu pracy.

staż pracy

Reasumując, staż pracy co to jest ? Tak najogólniej to łączna długość okresów zatrudnienia, mająca znaczący wpływ przy budowaniu własnego doświadczenia zawodowego.

Jaki jest wpływ stażu pracy na uprawnienia pracownicze ?

To pytanie często nurtuje każdego z Nas. Staż pracy ma oczywiście bezpośrednie przełożenie na wszelkie uprawnienia pracownicze, gdzie wraz ze stażem pracy pracownik nabywa takie przywileje, jak między innymi:

– prawo do urlopu które cechuje się tym, że przy zatrudnieniu poniżej 10 lat wynosi on 20 dni, powyżej 10 lat – 26 dni (mówimy tu o typowych placówkach, całkiem inaczej jest w szkołach, czy uczelniach wyższych)

– prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, gdzie warto nadmienić, iż w przypadku umowy na czas nieokreślony zawartej u danego pracodawcy wynosi on odpowiednio:

+ 2 tygodnie, w przypadku jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy,

+ miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy,

+ 3 miesiące, jeśli pracownik pracuje u danego pracodawcy co najmniej 3 lata

– prawo do emerytury (przysługuje bez wątpienia każdemu rzetelnie pracującemu człowiekowi, dla którego przez cały okres stażu pracy odprowadzane są składki)

– prawo do nagrody jubileuszowej – jeśli zakład pracy takową przewiduje, a zdecydowana większość placówek w takowy sposób honoruje swoich pracowników przy długich okresach pracy

– prawo do odprawy, które obowiązuje w przypadku gdy spełnione są dodatkowe przesłanki wynikające z przepisów dotyczących zwolnień grupowych albo zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika.

staz pracy co to jest

We wszystkim co do tej pory już wiadome i oczywiste dla nas, warto się głębiej zastanowić jak u danego pracodawcy odpowiednio ustalić i obliczyć okres zatrudnienia. Warto także dodatkowo pamiętać o tym, że przy obliczaniu okresu zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę również okres wypowiedzenia umowy o pracę.
Takie podejście, skutkujące wliczeniem tego okresu ma znaczenie w przypadku rozwiązywania umów o pracę w okresach poprzedzających określone progi stażu pracy.

Istotne jest zbieranie znaczącej ilości miejsc w których pozostawało się w stosunku pracy – dzięki temu potencjalny przyszły pracodawca będzie o Nas więcej wiedział, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na potencjalnie szybciej zdobyty kolejny angaż.

Co prawda nie ilość, a jakość zdobywanych praktyk, miejsc okresowego lub stałego zatrudnienia powinna świadczyć o coraz lepszych możliwościach przyszłej pracy, jednak nie zawsze ma to przełożenie na rzeczywistość. Na pewno warto w swoim CV posiadać większą liczbę zdobytych angaży, co może tylko pozytywnie wpłynąć na dalsze losy zawodowe.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here