Porównanie dwóch podejść do inwestowania na giełdzie oraz analizytechnicznej i fundamentalnej

Inwestując w różne instrumenty finansowe takie jak ETF, akcje czy CFD, nie można „strzelać na ślepo” lub wykonywać ruchów w oparciu o intuicję. Na rynkach kapitałowych, na których rządzą prawa ekonomii, należy opierać się na suchych danych. Analizując posiadane informacjem możemy zredukować ponoszone ryzyko. Na rynkach finansowych stosujemy dwa rodzaje analizy: analizę techniczną oraz analizę fundamentalną.

Czym charakteryzuje się analiza techniczna?

Analiza ta opiera się na prognozowaniu zachowania się kursu akcji spółki w oparciu o sam wykres. Podstawowym założeniem jest to, ze wykres kursu akcji spółki odzwierciedla informacje o spółce. Badanie zachowania się kursów giełdowych wskazuje, że ceny akcji zmieniają się w trendach. Trendy te powtarzają się co pewien nieokreślony czas. Obserwując i analizując wykres, szukamy podobieństw z przeszłości oraz wskaźników technicznych, które mogą nam wskazać, w którym kierunku zmierza cena akcji. Musimy sprawdzić, czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, spadkowym czy horyzontalnym. Stosując analizę techniczną, staramy się przewidzieć jak zachowa się rynek, czyli w pewnym aspekcie, jak zachowają się inni inwestorzy. Analizę techniczną wykorzystujemy jako krótkookresową analizę opłacalności. Nie interesuje nas wartość ani przyszłość samej spółki. Skupiamy się tylko na wygenerowaniu sygnału wskazującego zachowanie akcji. Analizę techniczną skutecznie stosuje się w bardzo krótkich interwałach czasowych, najczęściej w trakcie jednej sesji.

Co to jest analiza fundamentalna?

Całkiem inne podejście wykorzystuje analiza fundamentalna. Podejście to skupia się na analizie samych spółek. Wywodzi się ona od podstaw, czyli fundamentów działania giełd. Od kondycji spółki zależy kurs akcji na giełdzie oraz jego zachowanie się w przyszłości. Stosując analizę fundamentalną należy zapoznać się z historią spółki oraz prognozą jej rozwoju. Nie bez znaczenia jest sektor, w jakim działa spółka oraz jej obecna sytuacja finansowa. Śledząc doniesienia prasowe dotyczące interesującej nasz spółki możemy przewidzieć, w którym kierunku zmierza i czy możemy spodziewać się wzrostu cen akcji, np. w skutek podpisania nowego kontraktu czy spadku wyceny spowodowanej niższymi zyskami niż oczekiwane. Ze swojej natury analiza fundamentalna stara się przewidzieć, jak będzie kształtowała cena akcji za kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy.

Jaki typ analizy wybrać w trakcie inwestowania?

Każdy rodzaj analizy ma swoje wady i zalety. Żadna nie gwarantuje samych skutecznych decyzji. Obie są ze sobą nierozerwalnie połączone. Ta fundamentalna wiedza podpowiada inwestorom jak zachowają się akcje danej spółki, wpływając na wykres jej akcji. Z drugiej strony obserwując wykres i spodziewając się zmian kursu giełdowego, nasze działania mogą stać się powodem samospełnienia się przewidywań. Jeżeli inwestorzy spodziewają się wzrostów, powoduje to zwiększenie zainteresowania spółką. Większy popyt spowoduje wzrost cen, co podniesie wartość firmy i wpłynie na podstawę wniosków z analizy fundamentalnej.

Ze wspomnianych powyżej powodów, najlepszym wyjściem jest stosowanie obu technik analitycznych. Mimo coraz to lepszych narzędzi wspomagających analizę techniczną oraz coraz szybszego rozpowszechniania się informacji na temat spółki, nigdy nie można być pewnym czy nasze przewidywania się spełnią.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here