bezpieczeństwo pracy

Wraz ze wzrostem gospodarczym w naszym kraju zmienia się też sytuacja poszukujących pracy. Coraz więcej osób rezygnuje z pośrednictwa urzędu pracy oraz różnorakich agencji i samodzielnie szuka zatrudnienia. Niezależnie jednak od sposobu każdy trafia na rozmowę kwalifikacyjną.
Zdarza się, ze na skutek stresu, pośpiechu lub braku doświadczenia osoba szukająca zatrudnienia zwraca uwagę jedynie na wysokość uposażenia i ewentualne profity, nie interesując się w ogóle, czy dana firma przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

Należałoby się zastanowić, co to jest bezpieczeństwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie swoich pracowników. W praktyce obowiązek ten wygląda różnie w zależności od stanowiska pracy i rodzaju wykonywanych na nim zajęć, a także od pory roku i panujących warunków atmosferycznych w przypadku pracy na świeżym powietrzu.

W środowisku pracy, czyli miejscu, gdzie pracownik przebywa dłużej niż 2 godziny w czasie jednej zmiany, pracodawca musi zapewnić:
– odpowiednie oświetlenie- naturalne lub sztuczne;
– odpowiednia temperaturę- czyli ogrzewanie, niekiedy klimatyzację;
– zabezpieczenie przed nasłonecznieniem;
– zabezpieczenie przed wilgocią;
– na ile pozwala na to charakter pracy ochronę przed hałasem;
– odpowiednią wentylacje, czyli wymianę powietrza;
-ochronę przed niekorzystnymi drganiami;
– zabezpieczenie przed innymi szkodliwymi czynnikami, szczególnie przed substancjami toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia.

co to jest bezpieczeństwo

Na każdego z pracowników zatrudnionych jednocześnie w pomieszczeniu powinno przypadać przynajmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 metry kwadratowe powierzchni podłogi nie zajętej przez urządzenia techniczne.

Wysokość pomieszczenia w zakładach produkcyjnych też regulują odpowiednie przepisy i z reguły nie może być niższa niż 3 m, jeżeli w pomieszczeniu nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia i 3,3 m jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące powodować powstawanie lub występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli państwowy wojewódzki inspektor zdrowia wyrazi zgodę, zastosowanie klimatyzacji może spowodować obniżenie norm dotyczących tej wysokości.

Jeżeli czas przebywania pracownika w pomieszczeniu wynosi 2 do 4 godzin w ciągu jednej doby, wtedy wysokość takiego pomieszczenia nie może być niższa niż 202 m przy braku substancji szkodliwych dla zdrowia i 2,5 m, gdy takie substancje występują lub jest przypuszczenie, ze mogą wystąpić.

Jeżeli charakter prowadzonych prac jest taki, ze mogłaby powstać sytuacja ewentualnego zbicia szyb, należy okna zabezpieczyć dodatkowo metalowymi siatkami chroniącymi przed odłamkami szkła od strony, od której mogą znajdować się ludzie.

Niezależnie od typu zakładu pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom toalety, wody do mycia, pomieszczenia do konsumpcji posiłków i ewentualnego ich przygotowywania.
Kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Jeżeli jednak nie ma jakiegoś szczególnego zagrożenia pożarowego, można wyodrębnić specjalne wydzielone miejsce dla osób palących, czyli palarnię.

Pracownicy biur muszą mieć stosowne oświetlenie i dopasowane do stanowiska pracy krzesła. Najlepiej, gdyby miały one regulowaną wysokość, ergonomiczny kształt oparcia i podłokietniki. Oświetlenie powinno być tak zainstalowane, by nie oślepiało pracującej osoby.
Szczegółowe przepisy regulują zasady i warunki, w jakich mogą pracować kobiety w ciąży. Nie mogą one wykonywać prac ciężkich, związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, przede wszystkim z ręcznym transportem towarów.

co to jest bezpieczeństwo pracy

Poza tym pracodawca nie może od ciężarnej kobiety wymagać, by wykonywała pracę, która mogłaby mieć niekorzystny wpływ na nią lub na dziecko. Sprawy te reguluje szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu spraw szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
Osobną sprawą jest zapewnienie pracownikom napojów chłodzących w czasie upałów. Dodatkowo, gdy na zewnątrz utrzymuje się przez dłuższy czy wysoka temperatura i nie ma możliwości klimatyzacji w pomieszczeniach, czas pracy dla pracowników powinien być skrócony.

Ogólnie wszelkie obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy reguluje często nowelizowany Kodeks Pracy i dodatkowo Rozporządzenia Rady Ministrów. Do sprawdzania, na ile są one przestrzegane, zobowiązana jest Państwowa Inspekcja Pracy. Wszyscy podejmujący zatrudnienie powinni przejść przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagać spełniania norm od pracodawcy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here