Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego, zaliczamy wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy, czyli na podstawie świadectw pracy przedłożonych nam przez pracownika, do stażu pracy zaliczymy wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Często wśród pracowników pada pytanie, co zalicza się do stażu pracy? Nawet jeśli w niezbyt chlubny sposób nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy- wszystkie okresy do stażu pracy zaliczamy. Może się również zdarzyć taka sytuacja, że zatrudnimy pracownika, który równolegle jest zatrudniony w innym zakładzie pracy i nie ma świadectwa pracy, tylko np. przyniesie nam zaświadczenie, potwierdzające, że równolegle zatrudniony jest w firmie X.

W takiej sytuacji w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy przez pracownika, do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczymy okresy zatrudnienia, przypadające przed dniem zatrudnienia w naszym zakładzie pracy. Wyobraźmy sobie sytuację, że zatrudniamy w naszej firmie pracownika, który od 17 maja 2016 roku pracuje u innego pracodawcy. Do nas przychodzi do pracy pierwszego listopada, nie zakończywszy wcześniej poprzedniego stosunku pracy. Wówczas do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczymy okres zatrudnienia u tamtego pracodawcy przypadający do przedednia zatrudnienia w naszej firmie, czyli od 17 maja 2016 roku do 31 października 2017 roku. Natomiast już od pierwszego listopada, ten zegar dotyczący stażu pracy będzie bił w naszej firmie.

Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczamy również okresy, za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. Jeśli w tym czasie pracownik nie podjął zatrudnienia u danego pracodawcy. Już wyjaśniam- może się zdarzyć taka sytuacja, że zatrudnimy pracownika, który od poprzedniego pracodawcy odszedł poprzez rozwiązanie umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik w trakcie skróconego okresu wypowiedzenia, o którym bardzo szczegółowo powiemy w module dotyczącym rozwiązania stosunku pracy, nie podjął zatrudnienia u innego pracodawcy to tą informację mamy na świadectwie pracy.

Jeżeli nie będziemy mieli dokumentu, który potwierdzi nam zatrudnienie w równoległym okresie, wtedy cały taki okres, za który pracownikowi wypłacono odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia- zaliczymy do stażu pracy. Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego, zaliczymy również okresy, za które pracownikowi przyznano odszkodowanie z tytułu przywrócenia do pracy. Do stażu pracy zaliczymy okresy urlopu wychowawczego- takiej nieaktywności zawodowej, okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami. Wszystko wydaje się proste, gdy wiemy, co zalicza się do stażu pracy. Do stażu pracy na podstawie zaświadczenia wystawionego przez urząd pracy zaliczymy również okresy pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych.

Do stażu pracy zaliczymy też okresy służby wojskowej, zarówno zasadniczej, jak i zawodowej oraz nadterminowej służby wojskowej. Ponadto do stażu pracy zaliczymy również okresy służby w policji, straży pożarnej, straży granicznej na podstawie świadectwa służby, które zostanie przedłożone przez byłego funkcjonariusza. Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zaliczymy również okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, lub pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie artykułu pierwszego ustawy z dnia 1 lipca 1999 roku.

Natomiast zaliczenia do stażu pracy okresu prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym dokonamy na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwy urząd gminy. W związku z tym, co zalicza się do stażu pracy, oprócz wymienionych wariantów. Do stażu pracy zaliczymy również inne okresy, jeżeli w myśl ogólnie obowiązujących przepisów podlegają one zaliczeniu do stażu, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze.

Specjalnie pozostawiam ten katalog otwarty, ponieważ prawo pracy jest taką specyficzną częścią prawa pracy, która pewne rozwiązania czerpie z innych ustaw i rozporządzeń, więc może się zdarzyć sytuacja, że przyjdzie pracownik i powie, że ma jakieś dodatkowe uprawnienie, więc zanim powiemy, że pracownikowi to uprawnienie nie przysługuje, ponieważ nigdy o tym nie słyszeliśmy, to najlepiej zawsze poprosić pracownika o podstawę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here