do emerytury zus

Emerytura – definicja
Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które służy zabezpieczeniu bytu na starsze lata. Wyróżniamy dwa rodzaje finansowania emerytur:
-system re dystrybutywny (inaczej nazywany repartycyjnym),
-system kapitałowy

Od 1 marca 2018 roku podniesiono najniższą emeryturę. Obecnie jej wysokość plasuje się na poziomie 1029,80 zł. Nie każdy emeryt może liczyć na minimalne świadczenie gwarantowane przez państwo. Warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, jest posiadanie wymaganego stażu pracy. W poniższym artykule przedstawimy Państwu rzetelne informacje odnośnie tego, komu przysługuje prawo do uzyskiwania minimalnej emerytury, a jakiej grupie obywateli ona nie przysługuje.

ile lat pracy do emerytury zus

Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

Nie każdy obywatel polski posiada prawo do uzyskiwania minimalnej emerytury. Aby ją otrzymywać, należy spełniać określone w ustawie warunki. Mowa tu między innymi o warunkach stażowych. W momencie, gdy w Polsce wiek emerytalny został podwyższony do granicy sześćdziesięciu siedmiu lat zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, w tym samym czasie podniesiono również kryteria dotyczące tego, jaki staż pracy uprawnia do otrzymywania emerytury minimalnej. Uzależnione jest to od tego, kiedy się urodziliśmy.

W chwili obecnej kobieta, która pragnie ubiegać się o emeryturę o najniższej kwocie, warunkiem do tego jest posiadanie przez nią dokumentów, które udowadniały będą co najmniej dwudziestodwuletni staż pracy. W przypadku mężczyzn minimalny wymagany przez prawo staż pracy potrzebny do ubiegania się o najniższą emeryturę, wynosi dwadzieścia pięć lat. Gdy kandydat na miano emeryta ma powyższy staż, a według wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługiwało mu będzie świadczenie niższe niż tysiąc złotych, Zakład w sposób automatyczny podwyższy wysokość świadczenia do kwoty najniższej emerytury, czyli do kwoty 1029,80 zł brutto.

Zmiany w zasadach stażu pracy. Ile lat pracy do emerytury ZUS

W ubiegłym roku, w październiku zmianom uległy zasady przyznawania minimalnej emerytury. Wówczas weszły bowiem w życie przepisy, które umożliwiają seniorom przejście na emeryturę w wieku emerytalnym, który został znacząco obniżony. Zmiany były następujące: sześćdziesiąt lat dla kobiet oraz sześćdziesiąt pięć dla mężczyzn. Była to przede wszystkim bardzo dobra nowina dla przedstawicielek płci pięknej, ponieważ dzięki tym zmianom uzyskanie najniższego świadczenia jest znacznie prostsze.

Jeśli kobieta zdecyduje się na przejście na zasłużoną emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat, będzie musiała pochwalić się dwudziestoletnim stażem pracy. Jest to ilość o dwa lata mniejsza niż w przypadku poprzednio obowiązujących przepisów. W sytuacji panów sytuacja nie uległa żadnym zmianom. W dalszym ciągu wymaga się wobec nich posiadania dwudziestopięcioletniego stażu pracy.

Na co składa się staż pracy
Na staż pracy liczą się wszystkie okresy składkowe oraz nieskładkowe. Okresy składkowe to ten czas, gdy od naszej pensji odprowadzane były wszystkie potrzebne składki rentowo – emerytalne. Okresy nieskładkowe to na przykład zasiłki chorobowe czy świadczenia pielęgnacyjne. Okresy nieskładkowe nie mogą z kolei przekraczać jednej trzeciej okresów składkowych.

ile lat pracy

Komu należy się minimalna emerytura?
Nie wszystkich obywateli dotyczą podwyżki minimalnych emerytur. Przykładowo, w roku 2017, gdy miała miejsce podwyżka najniższej emerytury do kwoty 1000 zł brutto, zmiana ta nie dotyczyła osób, które urodziły się przed datą 31 grudnia 1948 roku. Na podwyższenie świadczeń nie mogły wówczas liczyć osoby starsze, które zdecydowały się przejść na emeryturę według zasad obowiązujących wcześniej. Podwyżka do 1000 zł brutto dotyczyła tylko tych osób, które miały wówczas prawo do uzyskiwania świadczenia w wysokości minimalnej.

Komu nie należy się minimalna emerytura?
Minimalna emerytura w wysokości powyżej 1029,80 zł nie przysługuje osobom, którzy nie spełnili wymogów dotyczących stażu pracy. NA tego typu emeryturę nie mają co liczyć również te osoby, które przez krótki okres opłacały potrzebne składki. Takie osoby będą otrzymywały emerytury wynikające z ilości kapitału, którzy zgromadziły w ZUS. Niektórzy przyszli emeryci zgromadzili na przykład zaledwie pięćset złotych.

Do takich osób zaliczają się osoby, które przez bardzo krótki czas zatrudniane były na podstawie umów o pracę bądź wykonywały swoją pracę na podstawie umów o dzieło. Od umów o dzieło jak wiadomo nie odprowadza się żadnych składek emerytalno – rentowych. Na najniższą emeryturę nie mogą również liczyć osoby przez długi okres przebywające na bezrobociu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here