zus

Spośród wszystkich składek, jakie co miesiąc pracodawca ma obowiązek odprowadzać od każdego wynagrodzenia, wyróżniamy składkę po nazwą Fundusz Pracy. Czy wiadomo jednak, w jakim celu został on utworzony?
Albo jakiej kwocie równa jest ta składka i kto odpowiada za jej finansowanie? W jakich sytuacjach opłacanie funduszu pracy jest obowiązkowe, a kiedy nie trzeba go opłacać? Na wszystkie powyższe oraz wiele innych pytań odpowiemy Państwu w poniższym artykule. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Fundusz pracy – co to takiego?

Fundusz pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem funduszu pracy jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wszystkie środki, które na nim są zgromadzone, przeznacza się na cele, które szczegółowo opisane zostały w ustawie dotyczącej promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy.

Fundusze przede wszystkim przeznacza się na aktywizację osób poszukujących pracy, potocznie nazywanych bezrobotnymi.

Są to działania takie jak:
-zasiłki dla osób bezrobotnych,
-badania sytuacji na rynku pracy,
-przeprowadzanie szkoleń,
-przekwalifikowanie osób pozostających bez pracy (bezrobotnych),
-roboty publiczne,
-prace interwencyjne,
-rozwijanie systemów informatycznych,
-przeprowadzanie badań dotyczących sytuacji na rynku pracy ,
-rozwijanie pośrednictwa zawodowego

Dodatkowo ze zgromadzonych tam środków pokrywa się również koszty, które wiążą się z realizacją staży podyplomowych i specjalizacją dla następujących zawodów:
-pielęgniarek,
-stomatologów,
-lekarzy,
-położnych,
oraz wszelkich innych związanych.

Co to jest składka na fundusz pracy?

składka na fundusz pracy

Ile wynosi składka na fundusz pracy? Kto odpowiada za jej finansowanie?
Wszystkie składki, które comiesięcznie odprowadzają pracodawcy, mają wysokość 2,45 % od podstawy wymiaru. Za ich finansowanie w żadnym stopniu nie jest odpowiedzialny pracownik. Za ich pokrycie odpowiada bowiem w sposób wyłączny pracodawca.

Dodatkowo Fundusz Pracy zasilają również następujące źródła finansowania:
-składki, które obowiązkowo muszą odprowadzać pracodawcy,
-środki, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej,
-odsetki od środków, które przechowywane są na rachunkach bankowych

Kiedy trzeba odprowadzać składki na fundusz pracy?

Zaistnienie obowiązku opłacania składek na fundusz pracy ma miejsce w sytuacji, gdy dana osoba objęta zostaje ubezpieczeniami społecznymi. Wobec powyższego składkę na fundusz pracy nie odprowadza się tylko z wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy. Odprowadza się je bowiem również z umów takich jak cywilnoprawne i obowiązkowych składek, które opłacają przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podstawą opłacania składek na fundusz pracy jest wymiar pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli mamy do czynienia z umowami o pracę bądź cywilnoprawnymi, wówczas jest to najczęściej uzyskiwane wynagrodzenie.

W jakich przypadkach opłacanie składek nie jest obowiązkowe?
Opłacanie składek na fundusz pracy nie we wszystkich przypadkach jest obowiązkowe. Czasami może zdarzyć się inaczej. Wówczas osoby są zwolnione z opłacania składek na fundusz pracy.

Takie sytuacje dzieją się, gdy pracownicy powracają z następujących rodzajów urlopów:
-wychowawczych,
-rodzicielskich,
macierzyńskich

Wówczas przez okres trzydziestu sześciu miesięcy od pierwszego miesiąca od powrotu pracownika do pracy opłacanie składek na fundusz pracy nie jest wymagane przez prawo.
Kolejny przypadek, w którym nie trzeba opłacać składek na fundusz pracy dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Osoby te musiały ukończyć 50. rok życia, zaś przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie musiały pozostawać w rejestrze bezrobotnych przez okres co najmniej 30 dni.

co to jest składka na fundusz pracy

Składek na fundusz pracy nie należy również odprowadzać za kobiety po 55. roku życia oraz za mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia. Dodatkowo opłacanie składek na fundusz pracy nie dotyczy pracowników, którzy ze wszelkiego rodzaju tytułów nie osiągają wynagrodzenia, którego wartość nie wynosi co najmniej wynagrodzenia minimalnego. Musi to być kwota wynagrodzenia minimalnego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym.

Funduszu pracy nie należy również opłacać w momencie gdy konkretny zakład pracy nie zajmuje się zatrudnianiem żadnego pracownika na podstawie stosunku pracy. Wówczas niezależnie od tego, jaki poziom wynagrodzenia otrzymują zleceniobiorcy, przedsiębiorca nie jest obarczony obowiązkiem naliczania od nich składek na fundusz pracy.
Składek na fundusz pracy nie muszą również odprowadzać przedsiębiorcy, którzy opłacają składki w wysokości preferencyjnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here