Zatrudnienie w miejscu pracy osoby niepełnosprawnej kojarzyć się może z pewnymi problemami. Często uważa się takie osoby za takie, które nie podołają na stanowisku na jakie kandydują. Ich uszczerbek na zdrowiu sprawia, że postrzegane są jako pracownicy drugiej kategorii, którzy nadają się głównie do ochrony mienia czy sprzątania. O ile żadna praca nie hańbi i każdą pracę należy szanować to należy przy tym pamiętać, że osoby takie też potrafią być ambitne. Tym czasem pracodawcy często są niewyedukowani pod względem zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Nie zdają oni sobie często sprawy z profitów jakie mogą odzyskać zatrudniając taką osobę. Niestety Ci wyedukowani w tym zakresie nie kierują się dobrem osób z dysfunkcjami a jedynie własnym interesem finansowym, chcąc przyoszczędzić na kosztach zatrudnienia. Zanim jednak odpowiem na pytanie: „całkowicie niezdolny do pracy jaki to stopień”, wymienię jakie są w ogóle grupy niepełnosprawności. Grupa trzecia to osoby z ograniczonym poziomem niepełnosprawności, Tej grupy nie przyznaje się na stałe. Potrzebne zatem są kontrole lekarskie oraz komisje ZUS, które weryfikują czy stan takiej osoby uległ zmianie, Są to osoby rokujące na wyzdrowienie, Druga grupa, to osoby o wyższym uszczerbku na zdrowiu, uznawane jeszcze za zdolne do pracy. Mogą to być osoby z różnymi schorzeniami jednak są one w stanie funkcjonować samodzielnie.

Pierwsza grupa niepełnosprawności odnosi się do osób, które nie rokują na wyzdrowienie. Prawa do pierwszej gruby będą raczej przyznawane na stałe. Nie należy jednak mylić tego z prawami do renty socjalnej. W tej sprawie komisja orzeka osobno. Są to osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej pracy oraz samodzielnej egzystencji. Tak to wygląda przynajmniej w literze prawa. Nie zmienia to jednak faktu, że osoby o tej grupie pracują. Umożliwiają im to nie rzadko projekty z zakresu aktywizacji zawodowej współfinansowane ze środków unijnych czy Urzędu Pracy oraz dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki projektom współtworzonym przez pracodawców, firmy przyjmujące na staż oraz wymienione instytucje, osoby takie mogą walczyć ze zepchnięciem siebie na margines. Nie należy zapominać, że to właśnie te osoby są najbardziej zagrożone społecznym wykluczeniem mimo, że posiadają szczerą chęć do pracy. W chwili obecnej istnieje na terenie Polski wiele projektów, które pomagają w zatrudnieniu, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nabywaniu umiejętności twardych oraz miękkich, Wdraża się tutaj systemy szkoleń przygotowujące kandydata na dane stanowisko lub staż. Zakres takiej edukacji obejmuje warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzonych przez trenerów personalnych, pomagających określić jasno cele kandydata.

Ponadto przyszły niepełnosprawny pracownik może liczyć na kursy komputerowe, kadrowo-płacowe oraz wiele, wiele innych w zależności od preferowanej ścieżki kariery uzgodnionej zdo radcą zawodowym. Innym sposobem aktywizacji takich osób jest również wsparcie ich samozatrudnienia. Istnieją projekty PFRON oraz projekty z Urzędu Pracy, gdzie kandydat może ubiegać się o dotację, która co do założenia tego terminu jest bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków. Do otrzymania takiej pomocy należy najpierw znaleźć branżę, w której chcieli byśmy działać, stworzyć biznes plan oraz uzasadnić ekonomiczną potrzebę funkcjonowania naszej działalności w danym regionie. Beneficjenci, a zatem prywatne organizacje otrzymują środki, które zostały rozdysponowane na łamach przetargu. Beneficjenci Ci w zależności od zasad danego projektu udzielają wsparcia prawnego oraz księgowego.

Osoba biorąca udział w takim projekcie nie jest zatem pozostawiona sama sobie a jest wręcz prowadzona za rękę, krok po kroku przez kolejne etapy wdrażania nowej działalności. W ów czas taka osoba musi prowadzić swoją działalność przez wymagany okres, który jest okresem minimalnym. Po tym czasie wszystkie dobra zakupione w ramach dotacji stają się de facto własnością uczestnika projektu. Może to być oczywiście auto przystosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu, oprogramowanie dla osób słabowidzących oraz szeroko pojęte wyposażenie biurowe.
Dowolność jest tutaj ogromna. Musi być jednak ona adekwatna do zapotrzebowań wynikających z charakteru funkcjonowania firmy. Najważniejszą zasadą jest jednak tutaj by dotacja została przeznaczona na tzw. środki trwałe. Nie mogą to być zatem dodatkowe kursy i szkolenia a jedynie wszystko co prezentuje się w formie materialnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here